Çalışma rehberi

Karşılaştıkça İncili incelemek için bu rehberi kullanın

İndir

Sohbet


İncelemeye başlamak için her kişi bu soruları yanıtlar:

 • Neye şükrediyorsun?
 • Seni strese sokan ne?
 • Yardımımıza kimin ihtiyacı var? Bu grup onlara nasıl yardımcı olabilir?

Geçmişe Bak (oturum 2+)

 • Önceki toplantıdaki hikayeyi tekrar anlatın.
 • Bu hikaye nedeniyle farklı olarak ne yaptın?
 • Kime anlattın ve tepkisi nasıldı?

Oku & Tekrar anlat

 • Birisi İncil pasajını sesli olarak okur, diğerleri birlikte takip eder.
 • Mümkünse başka birisi pasajı hafızasından tekrar anlatır. Diğerleri eksik olan yerleri tamamlar.

Bakın

 • Pasajı yeniden okuyun.
 • Bu pasajın Tanrı, İsa Mesih veya onun planı hakkında ne söylediğini tartışın.

Tekrar bakın

 • Pasajı bir kez daha okuyun
 • Bu pasajın insanlarla ilgili ne söylediğini tartışın.

İç yüzüm

 • Bu araştırmaya göre ben neyi iyi yapıyorum?
 • Neyi değiştirmem gerekiyor?

Başka kim?

 • Bu hikayeyi kimin dinlemesi gerekir?
 • Onlara nasıl anlatabilirim?
 • İncili incelemesi için kimi davet edebilirim?

Önerilen İncil pasajları

İndir

  1. Tanrı Yaratır – Yaratılış 1:1-25
  2. Tanrı Erkeği ve Kadını Yaratır – Yaratılış  2:4-24
  3. Erkek ve Kadın Meyveyi Yer – Yaratılış  3:1-13
  4. Tanrı Lanetler – Yaratılış 3:14-24
  5. Tanrı Yarattığına Pişman Olur – Yaratılış 6:5-8
  6. Tanrı Nuh’u ve Ailesini Kurtarır – Yaratılış 6:9 – 8:14
  7. Tanrının Nuh’la Anlaşması – Yaratılış  8:15 -9:17
  8. Tanrının Abram’la Anlaşması – Yaratılış  12:1-8, 15:1-6, 17:1-7
  9. İbrahim Oğlunu Kurban Olarak Sunar – Yaratılış  22:1-19
  10. Tanrı İnsanların Canını Bağışlar – Mısırdan Çıkış  12:1-28
  11. Tanrının Emirleri – Mısırdan Çıkış  20:1-21
  12. Günah Kurbanı – Levililer  4:1-35
  13. Tanrının Adil Hizmetçisi – Yeşaya  53
  14. İsa Mesih Doğar – Luka  1:26-38, 2:1-20
  15. İsa Mesih Vaftiz Edilir – Matta  3; Yuhanna  1:29-34
  16. İsa Mesih Test Edilir –  Matta  4:1-11
  17. İsa Mesih ile Dini Lider – Yuhanna  3:1-21
  18. İsa Mesih ile Samiriyeli Kadın – Yuhanna  4:1-26, 39-42
  19. İsa Mesih ile Felçli Adam – Luka  5:17-26
  20. İsa Mesih Fırtınayı Dindirir – Markos  4:35-41
  21. İsa Mesih ve Kötü Ruhlu Adam – Markos  5:1-20
  22. İsa Mesih Ölü Bir Adamı Diriltir – Yuhanna  11:1-44
  23. İsa Mesih İhaneti ve Akdi ile İlgili Konuşur – Matta  26:17-30
  24. İsa Mesih İhanete Uğrar ve Yargılanır – Yuhanna  18:1-19:16
  25. İsa Mesih Çarmıha Gerilir – Luka  23:32-56
  26. İsa Mesih Yeniden Diriltilir – Luka   24:1-35
  27. İsa Mesih Öğrencilerine Görünür ve Cennete Yükselir – Luka  24:36-53
  28. Tanrının Krallığına Giriş – Yuhanna  3:1-21