Przewodnik

Skorzystaj z tego przewodnika podczas spotkań studium biblijnego

Pobierz

1 Rozmowa

 • Aby rozpocząć spotkanie, każdy uczestnik powinien odpowiedzieć na następujące pytania:
 • Za co jestem wdzięczny?
 • Co powoduje u mnie stres?
 • Kto potrzebuje naszej pomocy? W jaki sposób może im pomóc nasza grupa?

2 Powtórka (drugie i późniejsze spotkania)

 • Opowiedz ponownie historię z poprzedniego spotkania.
 • Co zrobiłeś inaczej w życiu w związku z tą historią?
 • Komu o niej opowiedziałeś i jaka była ich reakcja?

3 Czytanie i opowiadanie z pamięci

 • Jedna osoba czyta na głos fragment z Biblii, a pozostali powtarzają za nią.
 • Ktoś inny opowiada następnie fragment z pamięci, jeśli jest w stanie. Pozostali uczestnicy mogą uzupełnić pominięte elementy historii.

4 Rozważania wstępne

 • Przeczytajcie fragment ponownie.
 • Przeprowadźcie dyskusję o tym, co fragment ten mówi o Bogu, Jezusie lub jego planie.

5 Dalsze rozważania

 • Przeczytajcie fragment raz jeszcze.
 • Porozmawiajcie o tym, co fragment ten mówi o ludziach.

6 Przemyślenia wewnętrzne

 • W świetle naszych rozważań, co robię dobrze w swoim zyciu?
 • Co powinienem zmienić?

7 Inni ludzie

 • Kto spoza naszej grupy powinien zapoznać się z tym fragmentem?
 • Jak mógłbym powiedzieć o nim tej osobie?
 • Kogo jeszcze mógłbym zaprosić do zgłębiania Biblii?

Sugerowane fragmenty z Biblii

Pobierz

 

1. Świat stworzony przez Boga – Rdz 1, 1-25

2. Drugi opis stworzenia człowieka – Rdz 2, 4-24

3. Upadek pierwszych ludzi – Rdz 3, 1-13

4. Upadek pierwszych ludzi – Rdz 3, 14-24

5. Boże postanowienie zagłady – Rdz 6, 5-8

6. Dzieje Noego – Potop. – Rdz 6, 9 : Rdz 8, 14

7. Przymierze Boga z Noem – Rdz 8, 15 : Rdz 9, 17

8. Bóg powołuje Abrahama – Rdz 12, 1-8; 15, 1-6; 17, 1-7

9. Moria – Rdz 22, 1-19

10. Noc paschalna i wyjście z Egiptu – Wj 12, 1-28

11. Dekalog – Wj 20, 1-21

12. Ofiara przebłagalna – Kpł 4, 1-35

13. Iz 53

14. Narodzenie Jezusa – Łk 1, 26-28; 2, 1-20

15. Chrzest Jezusa – Mt 3; J 1, 29-34

16. Kuszenie Jezusa – Mt 4, 1-11

17. Nikodem – J 3, 1-21

18. Jezus i Samarytanka – J 4, 1-26; 39-42

19. Uzdrowienie paralityka – Łk 5, 17-26

20. Burza na jeziorze – Mk 4, 35-41

21. Uzdrowienie opętanego – Mk 5, 1-20

22. Wskrzeszenie Łazarza – J 11, 1-44

23. Ostatnia wieczerza – Mt 26, 17-30

24. Jezus przed swoimi sędziami – J 18, 1 : 19, 16

25. Ukrzyżowanie – Łk 23, 32-56

26. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Łk 24, 1-35

27. Jezus ukazuje się apostołom; Wniebowstąpienie – Łk 24, 36-53

28. Wejść do Królestwa Bożego  – J 3, 1-21