Ikasketa-gida

Deskargatu

Erabili gida hau betetzen duzun bezala, Biblia aztertzeko

1. Hitz egitea

 • Zergatik ematen dituzu eskerrak?
 • Zerk eragiten dizu ezinegona?
 • Nork behar du gure laguntza? Nola lagun

  diezaiokegu?

2. Atzera begiratzea (bigarren saiotik aurrera)

 • Aurreko bilerako istorioa berriz kontatu.
 • Istorio horrek eraginda, zer gauza egin dituzu beste modu batean?
 • Nori kontatu diozu eta zer-nolako erreakzioa izan du?

3. rakurri eta berriz kontatu

 • Pasartea berriz irakurri. Pasarteak Jainkoari, Jesusi edo haren planari buruz esaten duena eztabaidatu.

4. Irakurri eta berriz begiratu

 • Pasartea berriz irakurri eta gizakiei buruz dioenaren inguruan eztabaidatu.

6. Irakurri eta begiratu berriz

 • Irakurri pasartea berriz, eta eztabaidatu ea zer dioen gizakiei buruz.

6. Nire barruan

 • Azterketa honen arabera, zer ari naiz ondo egiten?
 • Zer aldatu behar dut?

7. Nor gehiago?

 • Nork du istorio hau entzuteko beharra eta nola esan diezaioket?
 • Nor gonbida dezaket Biblia aztertzera?

Bibliako pasarteak proposatu

Deskargatu

 1. Jainkoaren kreazioa –  Hasiera 1:1-25
 2. Jainkoak gizona eta emakumea sortu zituenekoa –  Hasiera 2:4-24
 3. Gizonak eta emakumeak fruitua jan zutenekoa –  Hasiera 3:1-13
 4. Jainkoaren madarikazioak –  Hasiera 3:14-24
 5. Jainkoa kreazioa egin izanaz damutu zenekoa –  Hasiera 6:5-8
 6. Jainkoak Noe eta haren familia salbatu zituenekoa –  Hasiera 6:9-8:14
 7. Jainkoak Noerekin egindako ituna –  Hasiera 8:15-9:17
 8. Jainkoak Abrahamekin egindako ituna –  Hasiera 12:1-8, 15:1-6 eta 17:1-7
 9. Abrahamek bere semea oparitzat eman zuenekoa –  Hasiera 22:1-19
 10. Jainkoak bere herria askatu zuenekoa –  Irteera 12:1-28
 11. Jainkoaren aginduak –  Irteera 20:1-21
 12. Barkamen-oparia –  Lebitarrena 4:1-35
 13. Jainkoaren zerbitzari zuzena –  Isaias 53
 14. Jesusen jaiotza –  Lukas 1:26-38 eta 2:1-20
 15. Jesusen bataioa –  Mateo 3; Joan 1:29-34
 16. Jesusen tentaldia –  Mateo 4:1-11
 17. Jesus eta erlijio-buruzagia –  Joan 3:1-21
 18. Jesus eta Samariako emakumea –  Joan 4:1-26, 39-42
 19. Jesus eta gizon elbarria –  Lukas 5:17-26
 20. Jesusek ekaitza baretu zuenekoa –  Markos 4:35-41
 21. Jesus eta espiritu gaiztoen menpe zegoen gizona –  Markos 5:1-20
 22. Jesusek gizon bat hildakoen artetik piztu zuenekoa –  Joan 11:1-44
 23. Jesusen hitzaldia traizioari eta itunari buruz –  Mateo 26:17-30
 24. Jesus saldu eta epaitu zutenekoa –  Joan 18:1-19:16
 25. Jesusen gurutziltzaketa –  Lukas 23:32-56
 26. Jesusen piztuera –  Lukas 24:1-35
 27. Jesus ikasleei agertu, eta zerura igo zenekoa –   Lukas 24:36-53
 28. Jainkoaren erreinurako sarbidea –  Joan 3:1-21