Guia d’estudi

Feu servir aquesta guia quan us trobeu per a estudiar la Bíblia

Descàrrega

Feu un debat

Comenceu la sessió d’estudi responent les següents preguntes:

 • En quines coses et sents agraït/da?
 • Què et provoca estrès?
 • Qui creus que podria necessitar la nostra ajuda? Com els podria ajudar aquest grup?

Feu un recordatori (de la sessió 2 en endavant)

 • Torneu a relatar la història de la trobada anterior.
 • Què heu fet d’una altra manera després d’haver escoltat aquesta història?
 • A qui li heu explicat i com ha reaccionat?

Llegiu i torneu a relatar la història

 • Una persona llegeix el passatge de la Bíblia en veu alta i la resta el segueix.
 • Algú altre prova de tornar a relatar el passatge de memòria. Els altres poden acabar de completar les parts que hi faltin.

Practiqueu l’observació

 • Torneu a llegir el passatge.
 • Debateu el que diu aquest passatge sobre Déu, Jesús o el seu pla.

Torneu a observar

 • Torneu a llegir el passatge una vegada més.
 • Debateu el que diu aquest passatge sobre les persones.

El meu interior

 • Segons aquesta sessió d’estudi, què estic fent bé?
 • Què he de canviar?

Qui més?

 • Qui necessita escoltar aquesta història?
 • Com la puc explicar a aquestes persones?
 • A qui puc convidar a estudiar la Bíblia?