แนวทางการเรียน

ดาวน์โหลด

เล่าสู่กันฟัง

 • คุณมีอะไรที่อยากขอบคุณพระเจ้า?  
 • มีอะไรที่ทำให้คุณเครียดอยู่บ้าง?
 • มีใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่บ้าง?  คุณจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร?  

ทบทวนในพระคัมภีร์ (ตั้งแต่การเรียนพระคัมภีร์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)

 • เล่าเรื่องที่เรียนไปครั้งที่แล้วอีกครั้ง
 • จากเรื่องนี้ทำให้ชีวิตคุณทำอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้าง?
 • คุณเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้าง และมีการตอบสนองอย่างไร?

อ่านและเล่าเรื่องอีกครั้ง

 • ให้คนหนึ่งอ่านออกเสียงพระคัมภีร์ตอนใหม่ และที่เหลือฟังจนจบ ให้ใครสักคนเล่าเรื่องนี้อีกครั้ง ส่วนคนอื่นช่วยกันเติมส่วนที่ขาดไป

อ่านและคิดตาม

 • อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง
 • แบ่งปันสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดเกี่ยวกับ พระเจ้า  พระเยซู และแผนการของพระองค์

อ่านและคิดตามอีกครั้ง

 • อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง
 • แบ่งปันสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดเกี่ยวกับ มนุษย์

สำรวจตนเอง  

 • จากการศึกษาพระคัมภีร์ครั้งนี้ มีสิ่งใดบ้างที่ฉันทำได้ดีอยู่แล้ว
 • มีสิ่งใดบ้างที่ฉันต้องเปลี่ยนแปลง

ห่วงใยผู้อื่น

 • มีใครบ้างที่ควรจะได้ฟังเรื่องนี้ และฉันจะเล่าให้เขาฟังได้อย่างไร?
 • มีใครที่ฉันจะชวนมาเรียนพระคัมภีร์ได้บ้าง